22/8/13

Αυστηρά τετράωρα στα σχολεία

Τίτλος που απορρίψαμε: "Τετραωρολόγιο πρόγραμμα".

Επιτέλους! Φέτος η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με 16 χιλιάδες καθηγητές λιγότερους. Και δεν είναι μόνο ότι θα δίνουμε 16 χιλιάδες λιγότερους μισθούς, δηλαδή τα κονομήσαμε ως κράτος και ως άνθρωποι. Είναι και που θα έχουμε λιγότερες ώρες διδασκαλίας. Το σχολείο είχε γίνει πια πραγματικός κίνδυνος για τα παιδιά μας. Τα κούραζε και τους έτρωγε τις ώρες από το φροντιστήριο.