30/3/15

Προσοχή στον ΜαΝΔραγόρα

Είχαμε πολλές παρασποΝΔίες στη διακυβέρνηση της Ελλάδας.

Η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα ήταν ασπόΝΔυλο μαλάκιο. Η διπλωματία της δεν είχε και τόσο εΝΔιαφέρον. Φορούσε πάντα το μαΝΔύα της γερμανόφιλης. Σε εΝΔιάμεσο χρόνο γινόταν και αμερικανόφιλη. Στα εΝΔότερα ήμαστε βάραμε να με βαράς.

Αγαπημένο εμβατήριο  της Μέρκελ: «Η ΕλλάΝΔα ποτέ δεν πεθαίνει».

Στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές τώρα έχουμε πάρε-δώσε. Παλιότερα μας είχανε στο ΝΔώσε-ΝΔώσε.

Προσοχή στον Μανδραγόρα (Συμβουλή του Πυθαγόρα)