24/10/14

Μαντεψιά τριψήφιου λήγοντος

Τώρα θα μαντέψουμε τα ΤΡΙΑ τελευταία ψηφία του αριθμού του σταθερού τηλεφώνου οποιουδήποτε και μάλιστα με τη σειρά τους.

Ζητάμε από τον κάτοχο να διπλασιάσει το πρώτο -των τριών τελευταίων- ψηφίο του αριθμού, μετά να του προσθέσει 1 και το αποτέλεσμα να το πολλαπλασιάσει επί 5. Σε ό,τι βρει να προσθέσει το δεύτερο ψηφίο, μετά να διπλασιάσει αυτό που βρήκε, να προσθέσει 1, να το πενταπλασιάσει και τέλος να προσθέσει και το τρίτο ψηφίο. Ρωτάτε τι βρήκε, αφαιρείτε 55 και από τον αριθμό που θα βρείτε το ψηφίο των εκατοντάδων είναι το αντιπροτελευταίο του αριθμού  τηλεφώνου, το ψηφίο των δεκάδων είναι το προτελευταίο και φυσικά το ψηφίο των μονάδων είναι ο λήγοντας. –Καλείται και λήγων-

Για να μη σας δουλεύουν, η μέθοδος αυτή ισχύει και για αριθμό κινητού και για όποιον άλλο αριθμό ακόμα και μονοψήφιο, ακόμα και για το μηδέν, που ως τριψήφιος είναι 000.