4/10/13

Είμαστε πλουσιότεροι των Γερμανών

Είμαστε άρχοντες, ρε παιδί μου!... Δεν είμαστε φτωχαδάκια σαν τα γερμανάκια. Δίνουμε και κάτι παραπάνω. ΣΧΕΤΙΚΟ. Μας τιμάς, μας τιμάς που 'χεις υψηλάς τιμάς.