6/5/13

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑ-ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

-Χριστός Ανέστη.
-Εμείς τι κάνουμε! (Προβληματισμένος)

-Χριστός Ανέστη.
-Και στα δικά μας. (Αισιόδοξος)

-Χριστός Ανέστη.
-Σε ρώτησα; (Απογοητευμένος)

-Χριστός Ανέστη.
-Έστειλες κάμερα; (Αρχισυντάκτης)

-Χριστός Ανέστη.
-Μαγκιά του. (Ακριβοδίκαιος)

-Χριστός Ανέστη.
-Πάνω από τα σπρεντ; (Φτηνοδίκαιος)

-Χριστός Ανέστη.
-Καλά να πάθει. (Υπουργείο Οικονομικών)

-Χριστός Ανέστη.
-Ας πρόσεχε! (Εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ)

-Χριστός Ανέστη.
-Να ζει να μας θυμάται. (Στον κόσμο του)

-Χριστός Ανέστη.
-Για να το λες! (Αδιάφορος)

-Χριστός Ανέστη.
-Πάλι; (Ζηλιάρης)

-Χριστός Ανέστη.
-Άξιζε τον κόπο; (Καταθλιπτικός)

-Χριστός Ανέστη.
-Και τι κατάλαβε; (Εξουσιαστής)

-Χριστός, Ανέστη, Χριστός!
-Γκουχ! Πάλι πνίγηκα. (Ο Ανέστης)

-Χριστός Ανέστη.
-Αληθώς ο Κύριος; (Ο Θωμάς)