8/9/13

-ούργος ή -ουργός;

Αναρτήθηκε 10 Απριλίου 2007
ΛΕΞΙΚΟΥΡΕΣ
"-ούργος" ή "–ουργός;"
Και οι δύο καταλήξεις έχουν τη σωστή σημασία τους.
Τα τονιζόμενα στη λήγουσα (-ουργός) είναι καλόσημα,
τα τονιζόμενα στην παραλήγουσα (-ούργος) είναι κακόσημα.

Χειρ-ουργός είναι λοιπόν κάτι καλό.
Χειρ-ούργος λέγεται προφανώς εκείνος που ζητά φακελάκι.

Ο στιχ-ουργός γράφει καλούς στίχους,
ο στιχ-ούργος κακουργεί διά κακών στίχων.

Κατ’ επέκτασιν ο κακ-ουργός σκοτώνει για το καλό.
(Πώς λέμε, «Πολεμώ για την ειρήνη»,
«Για να σώσω τη ζωή του πρέπει να περάσω
πάνω από το πτώμα του»
ή «Κάνω έρωτα για να παραμείνω παρθένα»)