9/6/18

Γυναίκες μιλητήριο

Η Μαρέβα είναι 100% επενδύτρια από το εξωτερικό.
 
Πολιτική επενδύτρια από το εξωτερικό στην Ισπανία
Η εθνική επένδυση είναι γένους θηλυκού

Δεν υπάρχουν σχόλια: