6/6/18

Οι δώδεκα (11) εντολές Κούλη

Ο Κούλης είναι λαρτζ. Όχι τσιγγουνιές.

Οι συνεντεύξεις του αυθόρμητες.

Κάθε πρωτομαγιά θυμάται τους εργοδότες.

Παρακολουθεί τα πάντα.

Είναι άνθρωπος της αγοράς.

Ξέρει από διαπραγματεύσεις. 

Θα γίνει σίγουρα πρωθυπουργός.

\Θα φτιάξει και τον καιρό της Ελλάδας.
 
Όταν γίνει πρωθυπουργός ο Κούλης κανείς εχθρός του δεν θα ζει.

Όταν σκέφτεται κρύβεται το χιούμορ.

Ουδέν σχόλιον.