30/3/17

Άγιος ΜνημΟΝιος στον αέρα

Ο άγιος Μνημόνιος κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι με τη λατρεία του κλείνουν η μία μετά την άλλη επιχειρήσεις, μειώνεται δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας της αγοράς.

ΥΠΑΡΧΩ