6/10/13

Αυτοκράτωρ Αντωνάκης

Ο Αντωνάκης επέστρεφε από τας Αμερικάς με ένα ερώτημα στο μυαλό του: «Γιατί με προσφωνούσαν Δήμαρχο της Γραικίας;» Η μηχανή του αεροπλάνου τον νανούρισε και ονειρεύτηκε πάλι την Ελλάδα που του αξίζει.
Χάρτης στο βιβλίο ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού, αναθεώρηση 1997. Η Βυζαντινή (Ανατολική Ρωμαϊκή) αυτοκρατορία την εποχή των Μακεδόνων αυτοκρατόρων, της μακεδονικής δυναστείας. (9ος-11ος αιώνας) Ρε τι διαφημίζουμε!... Θα μας πάρουν στο κυνήγι τα μισά Βαλκάνια.
Σημείωση: Οι αυτοκράτορες αυτοί δεν ήταν Μακεδόνες αλλά Ρωμαίοι, απλώς ξεκίνησε τη δυναστεία ο Βασίλειος ο Α΄ που χαρακτηρίστηκε ως «Μακεδών» επειδή γεννήθηκε στην Αδριανούπολη, τότε πρωτεύουσα του θέματος Μακεδονίας. (Θέμα=Περιφέρεια)