15/5/13

Απεργία ΟΛ(Μ)Ε

Έχω ένα γείτονα ο οποίος δεν ήταν προσεκτικός εραστής, έτσι τώρα έχει δύο παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Έχει και μία γυναίκα, αλλά πάλι αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτή η γυναίκα του γείτονα έχει εδώ και δύο χρόνια χάσει τη δουλειά της κι αυτό όμως πάλι δεν είναι τίποτα, γιατί ο γείτονας μέσα σ’ όλα αυτά παίρνει 700 ευρώ το μήνα. Και αυτό δεν θα ήταν τίποτα αν δεν είχε το στεγαστικό δάνειο με τα 400 € το μήνα. Ούτε αυτό όμως είναι τίποτα, γιατί ο γείτονας είναι καθηγητής γυμνασίου και παίρνει μετάθεση για το Σουφλί, όπου γνώρισε την κουνιάδα του ως φαντάρος και τη γυναίκα του ως πρωτοδιόριστος.