18/3/13

Νέο διάγγελμα Αναστασιάδη

Λαέ της Κύπρου,

Ως πρόεδρος της μαρτυρικής Μεγαλονήσου εστάθη αδύνατον να δεχτώ τον εκβιασμόν των Βρυξελλών και αποχώρησα από την σύνοδον κορυφής. Δήθεν για να βοηθήσουν την οικονομία μας υπηρέται διεθνών κεφαλαίων ζήτησαν από εμάς να κλέψουμε το 40% των τραπεζικών καταθέσεων στο νησί. Αρνηθήκαμε και μας αντιπρότειναν το πάνω-κάτω 10%. Ποιος μας διαβεβαίωνε όμως ότι μετά δεν θα ζητήσουν άλλον τόσον; Ποιος μας διαβεβαίωνε ότι μετά την αναμενόμενην εξαθλίωσιν του λαού μας δεν θα μας έπαιρναν και το φυσικόν αέριον; Από την άλλην, αν παίρναμε αυτό το 10% από τις τραπεζικές καταθέσεις θα μαζεύαμε 5,8 δισ. €, δηλαδή περισσότερα απ’ όσα χρειάζεται η χώρα μας για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Τότε τι θα τη χρειαζόμαστε τη βοήθεια; Αν προβαίναμε σ' αυτό το απονενοημένο διάβημα, εις αυτό το έγκλημα, ποιος θα εγγυάτο ότι την επομένην ημέραν δεν θα άδειαζαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως; Αδελφές, αδελφοί Κύπριοι, διαβήκαμεν την κατάκτησιν των Οθωμανών και των Εγγλέζων. Δεν είναι σειρά των Γερμανών να μας κατακτήσουν επειδή δεν το κατάφεραν αυτό στον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Μπορεί να φύγωμεν από την ευρωζώνην, μπορεί να περάσωμεν για ένα διάστημα δυσκολίες, θα είμαστε όμως ελεύθεροι. Ως σκλαβωμένοι δεν θα περνάμε καλύτερα από καμίαν άποψιν.

Νίκος Αναστασιάδης.
Απλώς Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πολύ ηλίθιος ώστε να τα κάνω αυτά τα απλά και να μείνει το όνομά μου στην ιστορίαν.