24/2/18

Από τη γειτονιά των ασφαλισΜΜΕνων

Α' Χαιρετισμοίζες
Ο Σπυραντώνης εμφανίζεται απασφαλισΜΜΕνος. Σαν αρπακτικό; Αρπαγμένος; Κάνει αρπαχτές; Ή τ' άρπαξε;

Η μίζα είναι σαν τα πατατάκια:  μη δοκιμάσεις το πρώτο, θα γίνει συνήθεια, έξις, δευτέρα φύσις κατά τον Κικέρωνα. Ο Αριστοτέλης είχε ήδη πει ότι είμαστε αυτό που κάνουμε κατ' επανάληψη.

Ο γιος του κυρίου Σωκράτη βλέποντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο απορούσε αν αυτός αποτελεί το πολιτικό κέντρο βάρους ή το κέντρο πολιτικού θράσους, αλλά κατέληξε ότι ο Βενιζέλος είναι το κέντρο του “εγού” του, που το έλεγε και “μου”. 

Όλοι στη γειτονιά κρατάμε, όσο μπορούμε και τα δύο νεφρά...”, είπε ο κύρ-Πλάτων, “... για μια ώρα ανάγκης”.