31/1/18

Εκπομπή από Μακεδονιτήριο

Το νέο όνομα της FYROM Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι "Προσεχώς Μακεδονίτσα".  Καλή ακρόαση