31/7/17

Καημένα δάση

Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για την πρόληψη πυρκαγιών σε δάση το καλοκαίρι: να απαγορευτούν οι άνεμοι ή να καταργηθεί η νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Ο πρώτος τρόπος είναι πιο εφικτός.

Από παλιές μας ραδιοφωνικές δόξες.