28/7/17

Στα σχολαρχεία μας κι εμάς

Προς αποφυγήν νέων επικοινωνιακών παρεξηγήσεων  ο Σύνδεσμος Σχολαρχίδων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων-Πάρκινγκ Παιδιών με νέα ανακοίνωσή του δηλώνει ότι τα μέλη του  δεν εγγράφουν:
 • Μαθητές με αναπηρία.
 • Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. (Εξαιρούνται οι σκράπες που πληρώνουν και θα πάνε σε πανεπιστήμια εξωτερικού
 • Παιδιά προσφύγων.
 • Παιδιά μεταναστών.
 • Παιδιά Ελλήνων πολιτών, αλλά με καταγωγή από Αφρική ή Ασία.
 • Αλλόθρησκους.
 • Μαύρους πάσης ιθαγένειας και εθνικής καταγωγής.
 • Γυφτάκια.
 • Πουστρόνια ή πλακομούνες.
 • Πολύ κοντούς-κοντές.
 • Πολύ ασχημομούρικα.
 • Παιδιά αριστερών ή πτωχών γονέων.