15/6/17

Διαπραγμάτα τέλος, η μία η άλλη

ΠΤΩΧΕΥΣΕ ΜΕΣΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
Η Ελλάδα εξέρχεται από την κρίση. Ελπίζουμε τώρα και η κρίση να δεήσει να φύγει από τη χώρα.

Γιούρογκρουπ είναι μια αγωνιστική διαδικασία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, απ' όπου μπορούν να καθοριστούν τα πάντα, εκτός από το αποτέλεσμα που έχει προδιαγραφεί από τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας.

Επιτέλους μάθαμε κάτι από οθωμανική πρώην βυζαντινή διπλωματία, απαιτήσαμε με τα μπούνια ελάφρυνση του χρέους τώρα και πήραμε τη δόση. Αν δεν το είχαμε κάνει ξέρουμε τι θα παίρναμε σήμερα. Μέσα στην παραζάλη του παζαριού η ΝΔ με τα μπουμπούνια.
Τίτλος που η απόφαση του Γιούρογκρουπ μας ανάγκασε ν' απορρίψουμε: “Δυστυχώς €πτωχέσαμεν”.