5/4/17

Όψιμες εκλογές τώρα

Σύμφωνα με το Σύνταγμα εκτός από τις πρόωρες υπάρχουν και όψιμες εκλογές, μετά τη λήξη της θητείας της Βουλής, σε περίπτωση εθνικής ανάγκης. 
Αυτιά γερά και δυνατά