14/3/15

Συνταξική πάλη


Όχι πρόωρη σύνταξη στα 70. Να πέσουν τώρα τα όρια συνταξιοδότησης. Όλοι σύνταξη στα 60 χρόνια εργασίας.

Συντάξε μου να σου πω
Να δίδεται η σύνταξη στα 65, αλλά μόνο για 10 χρόνια. Δηλαδή αν καταφέρεις να επιβιώσεις με τέτοια σύνταξη κι έφτασες τα 75, πα να πει είσαι περδίκι και μπορείς να ξαναδουλέψεις να προσφέρεις στην κοινωνία και στο ασφαλιστικό σου ταμείο τα χρωστούμενα.

Στράτευση στα 100, σύνταξη στα 18. Και αντιστρόφως:
Όχι άλλα ένσημα, δεν θα ενσηματωθούμε στο σύστημα. Τα ασφαλιστικά ταμεία υπονόμευσε ο ενΣημίτης.

Στην αίθουσα σύνταξης, αν άρθρο συντάξεις για σύνταξη Διώτη, συνταξ-ιδιώτη του ΙΚΑ, πρόωρα στα 60 εκ-συνταξιοδοτήθηκε και πήρε μασέλα με συνταξιοδοντικό. Όσο μειώνονταν τι συντάξεις τι πληντάξεις. Μόνο για πληρωμή φόρων φτάναν, +taxis, μην τάξεις, μη βρέξει και συντάξεις. Όλοι Μέση ’ντάξει και συ ’ντάξει, ΟΓΑ μήκος μιτσό, ήντα ξι, ήντα ψι, συν το ΚΤΕΛ, συν ταξί, έμεινε μόνο μια δεκάρα να χορεύει στο ταψί.