16/2/15

Από το ημερολόγιο της Μαντάμ Μπολιβαρύ

Θα μεταβώ πολλάκις εις Πλατείαν Συντάγματος Όθωνος, ίνα συμπαρασταθώ από καρδίας εις λαουτζίκον, ος υποφέρει τα πάνδεινα. Εν περιπτώσει αέναου συνεχείας τοιούτων συγκεντρώσεων θα κλείσω ένα δωμάτιον εις Μεγάλη Βρετανία Χοτέλ καθότι η αγωνιστικότης μου δεν πτοείται ένεκα ταλαιπωρίας. Όχι σουίτα ως αι κακαί γλώσσαι αφήνουν διαρρεύσει. Απλό, σεμνό, ταπεινό δωμάτιο θα κλείσω. Συμμετείχα και εις σουαρέ συμπαραστάσεως προς Άδωνιν Samaras, καλούμενον και Αντωνάκεν, αλλά δεν υπήρξε μαζικότης.
Το μισό τεϊοποτείον παρέμενε κενόν. Αντιστάθηκα σε όσους επεθύμουν απομυζήσουν τον πλούτο του ελληνικού λαού, δηλαδή τις καταθέσεις ημών, γι’ αυτό τις μετέφερα εις Ελβετίαν, όπου και ο Λένιν προ της επαναστάσεως του 1917.