3/1/15

Μήπως είστε ΚιΔηΣό;

Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Δηλαδή, μεΓΑΠ μας, υπάρχουν και μη δημοκράτες σοσιαλιστές;