5/1/15

Οίκος Τόνι-Μπένι

Μόδα είναι θα περάσει.

Να ’τοι – να τοι / πρόεδροι μοδάτοι.
  
Μόδα είναι και γυρίζει.