1/1/15

Αισχάνομαι

Καμιά δουλειά ντροπή. Από χάλια θα καθαρίζω πατώματα
Δεν βγάλαμε πρόεδρο τον Δήμα και το επιπλέον 18μηνο παραμονής μας στην εξουσία μαζί με το e-mail Χαρδούμπεη, γιατί εγώ είμαι μεν από την Καλαμάτα και ξέρω από καλό λάδι, δεν ξέρω όμως από καλό λάδωμα ανεξάρτητων βουλευτών.
Αλλά στις καταστροφικές  εκλογές που έρχονται θα νικήσουμε. Το αισχάνομαι. Με η βοήθεια του θεού. Είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και θα μας σώσει ο από μηχανής θεός, αυτός που στα θρησκευτικά λέμε ο Θεός βοηθός. Και δεν είμαστε μόνοι, έχουμε στα νεοελληνικά ΜΜΕ τον θείο από την Αμερική, ακόμα και στα κοινωνικά πάμε καλά, τις κόρες μας θα τις παντρέψει τη θεία από το Σικάγο.