16/1/15

ΝΔΕΝ ΚΩΛΩΝΟΥΜΕ

Από 15/3/2009
Η Δημόσια Παιδεία πάει κατά διαλόγου.Η Δημόσια Υγεία πάει καλιά της.Η Ακρίβεια πάει παρακαλετά.Η Οικονομία πάει στον κουμπαρά.Ο Αθλητισμός μας πάει στον κουβά.Σ’ όλα τ’ άλλα πατήσαμε μια συν-ένεση στο γκώ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ