19/12/14

Τα τρία ΝΔεν

Από 7/3/2008
1) ΝΔεν εκπληρώνω καμία προεκλογική υπόσχεση
2) ΝΔεν κυβερνάω
3) ΝΔεν φεύγω