4/10/14

Προαιρετική ψήφος αλληλεγγύης


Δε θέλω να πληρώσω. Παλιά το εξασφάλιζες αυτό δηλώνοντας τρελός. Τώρα δηλώνεις εφοπλιστής.
Εισφορά αλληλεγγύης σε ποιον;
Αφού ο πλούσιος εφοπλιστής τη δίνει αν θέλει, αλλά ο φτωχός τη δίνει υποχρεωτικά τότε οι φτωχοί τίθενται αλληλέγγυοι των εφοπλιστών. (Το «έκτακτη» το παραλείψαμε για να μην παρεξηγηθούμε)
Είμαστε όλοι εφοπλιστές
Αφού μου βάλανε εμένα υποχρεωτική την εισφορά θα υψώσω στο μπαλκόνι σημαία Λιβερίας.
Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης θα δίνεται απ’ ευθείας στους εφοπλιστές.
Άντρα της ζωής σου…
…το μόριό σου είναι χρέος προς εμένα, αν δεν το επιμηκύνεις όμως δε θα μπορέσω να το εξυπηρετήσω.
Μα τον Μανιτού
Ουγκ! Αν λάβεις παρά του μη όντος χέσει εμένα, χλωμό πρόσωπο Κυανό Σαμάρι.
Στην Αμφίπολη…
…Σφίγγες οι κώλοι.
Αισθάνομαι…
…περήφανος για το παρελθόν που θέλω να θυμάμαι, όχι για το παρόν που θέλω να ξεχάσω, ούτε για το μέλλον που δε θα με θυμάται.