8/7/14

Αντίο Οδυσσέα


Για πες μου Οδυσσέα / Για πόσο ακόμα 
Για πες μου Οδυσσέα ποιος μπορεί 
Με άδικη ανάσα να σωθεί 
Στα νέα να χωράει 
Για πες μου Οδυσσέα ποιος μπορεί 
Πιο σκλάβα την Ιθάκη του να βρει 
Και να τη συμπονάει 
Πόσο ακόμα 
Πόσο ακόμα ραγιάδες 
Για πόσο ακόμα θ’ αξίζει ν’ αγαπιόμαστε 
Και πόσο ν’ αγαπάμε 
Για πες μου Οδυσσέα ποιος μπορεί 
στο πρώτο του ταξίδι να χαθεί 
ποια Κίρκη κυβερνάει 
Για πες μου Οδυσσέα ποιος μπορεί 
με ό,τι αγαπάει να τσακωθεί 
για όπου δε χωράει