27/4/14

Ευρά μου στο παζάρι

Λίγη μουσική τώρα με τους αδελφούς Καράμπα-τσάμπα

Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα δανειάκι
Το δανειάκι δά-νει-α-κικί
θα σε τσιγκλάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα Βενιζέλο
Το Βενιζέλο βου-βου
Το δανειάκι δά-νει-α-κικί
θα σε τσιγκλάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα θοδωράκι
Το θοδωράκι πο-τάμ
Το Βενιζέλο βου-βου
Το δανειάκι δά-νει-α-κικί
θα σε τσιγκλάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα πρετεντέρι
Το πρετεντέρι τσα-μπούν
Το θοδωράκι πο-τάμ
Το Βενιζέλο βου-βου
Το δανειάκι δά-νει-α-κικί
θα σε τσιγκλάει κάθε πρωί.

Ολ τουγκέδερ ν(ι)άου

 Το Βενιζέλο  βου-βου / το θοδωράκι πο-τάμ / το πρετεντέρι τσα-μπούν / το χαράτσι σπιτ-σπιτ / το φασιστάκι μπου-νιά / το μάτσο φόροι κας-κας / η απολυσούλα ξουτ-ξουτ / το δανειάκι δα-νει-α-κικί
Θα σε τσιγκλάει κάθε πρωί