19/2/14

Σκατό και παξιμάδι

Από 7/8/2010
Νέο σύνθημα του υπουργείου Εργασίας μέχρι θανάτου:
"Γηράσκω αεί εργαζόμενος".
Δε θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα ΙΚΑ Ξ-ΙΚΑ
Προσφορά: Δωρεάν εκδρομή στη μαγευτική Ακράτα.