4/11/13

Αστουρνάσιος Διάκος

Tρία πουλάκια κάθονταν στου Στούρνου το υπουργείο
το 'να τηράει το ΔΝΤ και τ' άλλο τη Τζερμάνια
το τρίτο το μακρύτερο λεφτά μετράει και λέει.
-Πολλή μαυρίλα έλλειμμα, μαύρη σαν Ωχαρκούδας.
Μην άλλο μέτρο έρχεται, μην άλλες απολύσεις;
-Νουδού το μέτρο έρχεται, Νουδού οι απολύσεις.
Ομέρ Παν-Κάλος έρχεται μ’ εμφράγματα δηλώσεις.
Ο Στούρνος σαν τ' αγροίκησε πολύ του κακοφάνει.
Ψηλή φωνή εσήκωσε, τον Άδωνι φωνάζει.
-Τη συνταγή μου σύναξε, μάσε και τα ταμεία,
δώσ' τους προμήθεια περισσή και χάπια με τις χούφτες,
γλήγορα και να πιάσουμε κάτω το Ιπποκράτειο,
που 'ναι κρεβάτια δυνατά κι όμορφες νοσοκόμες.
Παίρνουνε ζάχαρα ιούς και καρδιακά επεισόδια,
στο Ιπποκράτειο φτάνουνε και πιάνουν τα κρεβάτια.
-Καρδιά νεφρά μου, φώναξε, σκώτια, μη φοβηθείτε!
Σταθείτε αντρειά σαν ένσημα και σα Γραικοί βγαλθείτε!