28/3/13

Παραμύθι του χάλι μας

Μια φορά κι ένα καιρό ένα μικρό πάρκινγκ ήταν πάντα γεμάτο. Το τραστ των μεγάλων πάρκινγκ έστειλε τους λογιστές του που πήγαν στο μικρό κι έβγαλαν από το ένα αυτοκίνητο τον μπροστινό προφυλακτήρα, από το άλλο το δεξιό πίσω φτερό, από ένα τρίτο αυτοκίνητο έβγαλε την τάπα της βενζίνης κ.λπ. Οι οδηγοί που παρκάριζαν τα αυτοκίνητά τους στο μικρό πάρκινγκ τα πήραν και πάρκαραν στο μεγάλο που ήταν μεν ακριβότερο, αλλά το θεωρούσαν ασφαλές. Το ίδιο έγινε με όλα τα μικρά πάρκινγκ. Οι διαχειριστές του τραστ των μεγάλων πάρκινγκ πράγματι δεν πείραξαν τα αυτοκίνητα, τα πούλησαν ολόκληρα σε χυτήρια σιδήρου. Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα να μη ζούσαμε.