14/2/13

Μπλέξανε τις βούρτσες με τις Βρούτσες

Ο Βρούτσης έχει δίκιο: (ΑΠΟΛΥΤΩΣ) Δεν μειώνεται περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Για τους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός παραμένει στα 510,95 ευρώ μικτά και για τους εργατοτεχνίτες κατώτερο ημερομίσθιο στα 22,83 ευρώ Αυτός που μειώνεται είναι ο κατώτερος μισθός που γίνεται κι αυτός κατώτατος. Ποιο το πρόβλημα; Για τους ηλικίας 25 ετών και άνω, παύει να είναι στα 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κατώτερο ημερομίσθιο δεν θα είναι τα 26,18 ευρώ. Αλλά τι ανακατεύεται ο Βρούτσης; Ένας απλός υπουργός είναι. Σύμφωνα με το Μνημόνιο 3 ο κατώτατος μισθός καθορίζεται βάσει συνάρτησης με παράμετρους και τους κατώτατους μισθούς των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπουργός απλώς ανακοινώνει το ποσό με μια κανονιστικού τύπου απόφασή του.

Και τώρα το εργατικό συγκρότημα "To Vrouts man klaiei". Μεγάλο τους σουξέ "Θα κλάψουμε μανούλες". (Αυτοί που είναι μανούλες στα μπουρδουκλώματα ατυχών δηλώσεων)

Τίτλος που απορρίψαμε: "Τον Βρούτση μου το γκλαίγανε".