7/11/12

Αν ήταν ένας δεν θα ετίθετο θέμα

Δύο όμως ήταν οι φίλοι, μεταξύ τους άγνωστοι, που με ρώτησαν, ο ένας αν είμαι και ο άλλος αν παραμένω στη ΔΗΜΑΡ. Αυτό με υποχρεώνει ν'΄απαντήσω με αίσθημα εθνικής ευθύνης στον πρώτο θετικά και στον δεύτερο αρνητικά. Και στους δύο λέω ταπεινά, ΔΗΜΑΡ-τον! ΔΗΜΑΡ-τον!...

Ναι, αυτό ήταν το δεύτερο ζωικό μου λάθος μετά το γάμο μου. (Μετά το πρώτο)