25/10/12

Χάρε Κρίσνα, Χάρε κρίση να

ΧΑΡΕ ΚΡΙΣΝΑ
Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα, Κρίσνα Κρίσνα, Χάρε Χάρε, Χάρε Ράμα, Χάρε Ράμα, Ράμα Ράμα, Χάρε Χάρε) είναι ο άμεσος τρόπος προσέγγισης στον Κρίσνα
Η λέξη «Χάρε» αναφέρεται στήν εσωτερική ενέργεια του Κρίσνα.
Όπως ο ήλιος έχει διάφορες ενέργειες , ζέστη και φώς, έτσι και το Υπέρτατο Ον κατέχει πολλαπλές πνευματικές ενέργειες.

ΧΑΡΕ ΚΡΙΣΗ ΝΑ