20/10/12

Καλέ κυρά-Μαρία

Ένα ακόμη πολιτικό τραγούδι αναδύεται από την ιστορία στα χρέη μας. Κλασική επιτυχία Ανδρεάδη – Λογοθέτη πάντα επίκαιρη.