3/11/07

Πώς προέκυψε το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου

Στην Κίνα εκτελούνται πάρα πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο και μάλιστα το κόστος της κάθε σφαίρας χρεώνεται στους συγγενείς του θύματος!